Biz hakda

Jinan Huifeng alýumin kärhanasy, LTD

3 önümçilik fabrigi we bilelikdäki kärhana zawody bar, köp ýyllyk ösüşden soň kärhanada elektroliz, guýma, sowuk togalanmak, gyzgyn togalanmak, profiller we sim öndürmek liniýasy we ş.m. bar.
about (1)

Sowuk tegelek tegelek

about (2)

Ösümlik

about (3)

Gyzgyn rulon

about (5)

Synag otagy

about (6)

Örtük çyzygy

about (4)

Anne peç

Biz hakda

"Jinan Huifeng alýumin kärhanasy, LTD"Alýumin gaýtadan işleýän täze kärhana, döwlet kärhanasyndan üýtgedilip, Hytaýyň "gül şäheri" -Jinan şäheriniň çägindäki PingYing etrabynda ýerleşýär, 600 gektardan gowrak meýdany tutýar, 1600 işgäri bar, şol sanda hünärmen tehnologiýa işgärleri 162 adamlar, esasy serişdeleri 530 million uanuan, 3 önümçilik fabrigi we bilelikdäki kärhana zawody bar, köp ýyllyk ösüşden soň kärhanada elektroliz, guýma, sowuk togalanmak, gyzgyn togalanmak, profiller we sim önümçilik liniýasy we ş.m. bar.

Akrlar
Işgärler
Million ýuan

Esasy önümçilik enjamlary, şol sanda 1850 mm ýeke maşyn çarçuwasy goşa egrem-bugram yzyna gaýtarylýan gyzgyn tegelek, üç toplum 1850 mm sowuk rulon, iki toplum 1450 mm sowuk tegelek, 2050 mm sowuk tegelek fabrigi, iki toplum 2100 mm guýma hereketlendiriji maşyn, 1850 mm guýma degirmeniniň sekiz toplumy, 2100 mm kesiş uçýan gyrkyjy maşyn alty toplum, 2050 mm egirme alty toplum, 660 takyklyk kesiş enjamy, 260 metr rolikli örtük önümçilik liniýasy, 20 sany plastinka işini gaýtadan işlemek enjamlar;3600 tonna we 2800 tonna ekstruding enjamy, 1350 tonna 1300 tonna we goşa hereketlendiriji ekstruding enjamy 880 tonna, 800 tonna tersi ekstruding enjamy, 630 tonna 500 tonna ekstruding enjamy, dartyş düzediji maşyn, 11 rulon çekiji, turba çyzgy zawody, çybyk çyzgy enjamy, 400 KW dik söndüriji peç we alty sany turba togalanýan fabrik önümçilik liniýalary;Nitrid peçini, birmeňzeş peç we garry peç, goşmaça ýygylyk induksiýa peçini we okislenme howuzlaryny öz içine alýan goşmaça enjamlar.

about

Hil kepilligi

ISO9001,2000 hil ulgamynyň tassyklanyşyny geçdik we spektr analizatory, CNC dartyş synagy, ýokary ulaldyjy mikroskopiýa, gatylyk synagy we ş.m. bilen ökde hünärli tehniki işgärlerimiz bilen bilelikde hünär synag laboratoriýasyny gurduk. hil müşderiniň talaplaryna doly laýyk gelýär.

Esasy önümlerimiz: alýumin we alýumin garyndy plastinka, nagyşly alýumin plastinka, alýumin rulon, reňkli örtükli alýumin rulon, alýumin tegelek, alýumin folga.Alýumin zynjyrlary, alýumin turbasy, alýumin zolagy, üznüksiz alýumin turbasy, alýumin burçy, alýumin kanallary, alýumin zolagy we senagat profilleri öndürip bileris, ekstruziýa materiallary 1000-den 7000-e çenli seriýany öndürip biler. Kompaniýanyň 200-den gowrak görnüşi bar önümleriň görnüşleri döwletden, welaýatdan ýa-da ministrlikden "ýokary hilli önüm" adyna eýe bolýar, önümlerimiz howa giňişliginde, galyndylarda, gurallarda, himiýada, gurluşykda, gaplamakda, kondisionerde, gün energiýasynda, sowadyjylarda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Alyjy bilen duşuşmak talaplar hemişe biziň zatlarymyzdyr.Toplumlaýyn önümleriň diapazony bize has köp artykmaçlyk berýär.Jinan Huifeng aluminium Co., Ltd hemişe "müşderileri kanagatlandyrýan iň oňat önümler, çalt jogap bermek we müşderileri doly sylaglamak" we ş.m.